DNA لدر 50bp محصولی از یکتا تجهیز 50bp DNA Ladder Ready-to-Use

800,000 تومان

برای دانلود برگه اطلاعات این محصول کلیک کنید.

  • رنج 50 تا 1500bp
  • غلظت 112μg/ml، حجم 500μl
  • تعداد باندها: 17 باند
  • دمای نگهداری: در 25 درجه تا 6 ماه، در 4 درجه تا 12 ماه و در منفی 20 تا 24 ماه
شما با خرید این محصول 8 امتیاز کسب می کنید

DNA لدر 50bp محصولی از یکتا تجهیز 50bp DNA Ladder Ready-to-Use

DNA لدر 50bp مخلوطی از محصولات PCR و تعدادی از پلاسمیدهای اختصاصی است که با آنزیم های محدود کننده مناسب پردازش شده و 17 قطعه تولید می کنند. این مخلوط برای استفاده به عنوان استاندارد وزن مولکولی برای الکتروفورز روی ژل آگارز مناسب است. DNA شامل قطعات مختلفی از 50 تا 1500 جفت باز است. باندهای 200، 500 و 1200 قوی هستند و به عنوان نقاط مرجع عمل می کنند. جرم تقریبی DNA در هر باند مشخص شده (0.56μg a load)، که از آن برای تخمین تقریبی جرم DNA در نمونه هایی با اندازه مشابه استفاده می شود.

 

عکس DNA لدر 50bp روی TAE Agarose Gel 2%:

Range: 50-1500 bp
Number of bands: 17
Concentration: 112 μg / ml
Package: 56 μg / 500 μl

DNA لدر 50bp روی TAE Agarose Gel 2%
DNA لدر 50bp روی TAE Agarose Gel 2%

 

جدول مشخصات:

500 μl Size
YTA Brand
YT8501 Cat No
for use as molecular weight standards for agarose gel electrophoresis Application
112 μg / ml Concentration
50-1500 bp Range
17 bands Number of bands

دیدگاه‌ها

هنوز هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.

Be the first to review “DNA لدر 50bp محصولی از یکتا تجهیز 50bp DNA Ladder Ready-to-Use”