روش رسم نمودار استاندارد

روش رسم نمودار استاندارد
روش رسم نمودار استاندارد

منحنی استاندارد می‌تواند برای پیش‌بینی غلظت یک نمونه ناشناخته استفاده شود. به طور دقیق، نمونه‌های استاندارد باید در یک روش مشخص همانند نمونه سنجش شوند. تمامی مواد به کار رفته در سنجش و روش کار باید همانند سنجش نمونه‌ها باشد. بسیاری از منحنی‌های استاندارد خطی هستند و می‌توانند با معادله پایه y = mx + b، جایی که m شیب است، و b عرض از مبدا است شناسایی شوند. با این وجود، تمام منحنی‌ها خطی نیستند و گاهی اوقات برای دریافت یک خط، یک یا هر دو مجموعه محورها در یک مقیاس لگاریتمی قرار می‌گیرند.

رگرسیون خطی معمولا با استفاده از یک برنامه کامپیوتری انجام می‌شود و رایج‌ترین روش استفاده از حداقل مربعات اتصالات است. هنگامی که منحنی استاندارد خطی است، شیب اندازه‌گیری دارای حساسیت بوده و میزان سیگنال برای تعیین غلظت تغییر می‌کند. یک خط بلندتر با شیب بیشتر نشان دهنده اندازه‌گیری حساس‌تر است. منحنی استاندارد هم‌چنین می‌تواند در تعریف محدوده خطی غلظت‌هایی که دستگاه نشان می‌دهد، کمک کند.

مثال روش رسم نمودار استاندارد

روش بردفورد یک سنجش رنگ سنجی است که غلظت پروتئین را اندازه گیری می کند. معرف Coomassie Brilliant Blue وقتی به آرژنین و اسیدهای آمینه آروماتیک موجود در پروتئین ها متصل می شود، آبی می شود و بنابراین جذب نمونه را افزایش می دهد. میزان جذب با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر، در حداکثر فرکانس جذب (Amax) رنگ آبی (که 595 نانومتر است) اندازه گیری می شود. در این حالت ، هرچه جذب بیشتر باشد، غلظت پروتئین نیز بیشتر می شود.

داده های مربوط به غلظت های شناخته شده پروتئین برای ایجاد رسم نمودار استاندارد، رسم غلظت در محور X و اندازه گیری روش در محور Y استفاده می شود. سپس سنجش مشابه با نمونه هایی با غلظت ناشناخته انجام می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، یک اندازه گیری را بر روی محور Y قرار می دهد که مربوط به اندازه گیری سنجش ماده ناشناخته است و خطی را برای قطع منحنی استاندارد دنبال می کند. مقدار مربوطه در محور X غلظت ماده در نمونه ناشناخته است.

تهیه محلول استاندارد

به طور معمول، یک ترکیب استاندارد با با غلظت مشخص در حلال تهیه شده و به منظور تهیه رقت‌های سریالی یک فلاسک حجمی دیگر تهیه و مقدار استاندارد مورد نیاز برای رقت مشخص شده به آن اضافه می‌شود، سپس با حلال به حجم می‌رسد. معمولا رقت سازی‌ها 10 برابر انجام می‌شوند به این صورت که به طور مثال هر فلاسک مقدار 1 میلی‌لیتر از استاندارد قبلی در حجم 10 میلی‌لیتر را خواهد داشت. این روند را می‌توان برای تهیه استاندارد با رقت‌های پایین‌تر تکرار کرد. برای یک منحنی استاندارد خوب، حداقل 5 غلظت مورد نیاز است. در آخر جذب نوری غلظت‌های مختلف استاندارد با دستگاه طیف سنج خوانده می‌شود.

روش رسم نمودار استاندارد

داده‌ها را در یک صفحه اکسل ثبت کنید و داده‌های به دست آمده را در مقابل هر غلظت قرار دهید. اگر برای هر غلظت حداقل 3 بار تکرار انجام شده است، می‌توان خطاها را از انحراف استاندارد این اندازه‌گیری‌ها برای تخمین خطای هر نقطه محاسبه کرد.

Insert> charts> Linear> display equation on charts> معادله

برای بررسی، تمام داده‌ها را با استفاده از نرم افزار به یک رگرسیون خطی منطبق کنید. خروجی خطی باید یک معادله فرمت y = mx + b باشد، جایی که m شیب است و b عرض از مبدا نمودار را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین بخش رسم منحنی استاندارد، محاسبه دقیق رقت‌های مورد نیاز و رقیق‌سازی صحیح استاندارد‌ است.

 

لینک ها مفید:

پروتوکل انجام بردفورد

UV اسپکتروسکوپی

 

دیدگاه شما
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.